top of page
banneri_iso_kilta.jpg

Näyttelyn teokset ovat ostettavissa suoraan tekijältä.
Tässä myyntilista!


Konstverken i utställningen kan köpas direkt från konstnären. Här fins
försäljningslista!


The works in the exhibition are on sale. Here is a price list with contact info.

TunneSavi

2.6 ̶ 20.8.2023, Brinkkalan Galleria, Turku

Lämpimästi tervetuloa Turunmaan Keraamikkojen Killan yhteisnäyttelyyn! Saven kanssa työskennellessä voi kadottaa ajantajun ja päästää aistit, sekä tunteet valloilleen. Se on ikivanha materiaali, josta ihmisellä on tuhansien vuosien kokemus. Tämän ilmaisuvoimaisen materiaalin kanssa ystävyys on helppo aloittaa, mutta saven sielun löytäminen vaatii aikaa, tutkimista, tietoa ja taitoa, tuntemusta. Keramiikan tekeminen vaatii herkkää tuntoaistia ja sen avulla voi käsitellä ja tuoda esiin tunteen, jos toisenkin.

 

Näyttelyn on koonnut killan ulkopuolinen jury kuvanveistäjä Katri Paunu. Toiveemme Katrille oli, että hän löytäisi teokset, joiden kautta kiltalaisten monipuolinen osaaminen ja erilaiset tyylit tulevat mahdollisimman hyvin esille. Näyttelystä löydätkin monia erilaisia tekniikoita ja polttomenetelmiä. Olemme tehneet pienen sanaston, josta on toivottavasti apua ja iloa. Teosten lisäksi voit katsoa kuvia kiltalaisten työskentelystä. 

 

Näyttelyn taiteilijat: Cornelius Colliander, Carola Gunell, Tiina Harjola, Tilla Hietanen, Elina Huovinen, Anna Korpiaho, Saara Kumpulainen, Outi Kurkijärvi, Iida Leonsaari, Pia Lintunen, Kristina Mediucha, Anu Nurminoro, Anna Nyreen, Jonna Oksanen, Antti Paananen, Katri Ruusunen, Birgit Ylijoki ja Margot Åberg

 

Näyttelyä on tukenut Turun kaupunki.

 

Själens lera

2.6 ̶ 20.8.2023, Brinkkala Galleri, Åbo

Hjärtligt välkomna till Åbolands Keramikers Gille r.f:s utställning! Då du arbetar med lera glömmer du tidens gång och dina sinnen och känslor får fritt spelrum. Leran är ett urgammalt material, som människan har använt i årtusenden. Materialet är lätt att anamma , men för att nå in till lerans själ krävs det tid, kunskap, skicklighet och erfarenhet. Att arbeta med keramik kräver en känslig hand, men när man väl lärt känna sitt material har man också lärt sig ett uttrycksfullt formspråk.

 

Utställningen är sammansatt av en utomstående jury, bildkonstnär Katri Paunu. Vår önskan till Katri var att hon skulle finna de arbeten som bäst hämtar fram medlemmarnas mångsidiga kunnande och olika stilar. Utställningen presenterar olika tekniker och bränningsmetoder. Till utställningen har vi sammanställt en ordlista av keramikbegrepp.  Även en fotodokumentation över olika arbetsmetoder finns att se på utställningen.

Konstnärer: Cornelius Colliander, Carola Gunell, Tiina Harjola, Tilla Hietanen, Elina Huovinen, Anna Korpiaho, Saara Kumpulainen, Outi Kurkijärvi, Iida Leonsaari, Pia Lintunen, Kristina Mediucha, Anu Nurminoro, Anna Nyreen, Jonna Oksanen, Antti Paananen, Katri Ruusunen, Birgit Ylijoki och Margot Åberg

 

Utstälningen stöds av Åbo stad

Feel The Clay

2.6 ̶ 20.8.2023, Brinkkala Gallery, Turku

Welcome to the exhibition by the Ceramic Guild of Southwest Finland. When working with clay, you can lose track of time and let your senses and emotions run wild. Clay is an ancient material that humans have worked with for thousands of years. It is easy to make friends with this expressive material, but it takes time, exploration, knowledge, skill, and sensitivity to discover the soul of clay.  Making pottery requires a delicate sense of touch and can be used to process and express feelings.

Sculptor Katri Paunu has juried the exhibition. Our hope for Katri was to find set of works that shows the diverse skills and styles of the guild members. In the exhibition you will find a wide variety of techniques and firing methods. We have put together a small glossary which we hope you will find helpful and enjoyable. In addition to the artwork, you can view photos of the guild members' work. During the exhibition, guild members will be present, so you can ask the makers directly about making ceramics.

Artists in the exhibition: Cornelius Colliander, Carola Gunell, Tiina Harjola, Tilla Hietanen, Elina Huovinen, Anna Korpiaho, Saara Kumpulainen, Outi Kurkijärvi, Iida Leonsaari, Pia Lintunen, Kristina Mediucha, Anu Nurminoro, Anna Nyreen, Jonna Oksanen, Antti Paananen, Katri Ruusunen, Birgit Ylijoki and Margot Åberg

 

The exhibition is supported by the City of Turku

All exhibition texts in English below

bottom of page