top of page

Turunmaan Keraamikkojen Kilta ry

Turunmaan keraamikkojen kilta on yhdistys, joka perustettiin vuonna 2005 kokoamaan yhteen alueella toimivia ammattikeraamikkoja. Jäsenkriteerinä on tutkinto keramiikan alalta tai ammatissa toimiminen. Yhdistyksen tarkoituksena on tuoda esiin jäseniensä ammattitaitoa ja osaamista, sekä lisätä yhteistyötä keraamikkojen välillä. Jäseniä on koko Varsinais-Suomesta. Tällä hetkellä jäseniä on 28. Joukossa on vuosikymmenien uran tehneitä, kuin vastavalmistuneitakin. Kilta järjestää jäsenilleen säännöllisesti erilaisia koulutuksia ja tapahtumia.

 

Yhdistys on järjestänyt esimerkiksi keramiikka- ja lasialan markkinat Turun Vähätorilla (2011–14) ja erilaisia pienempiä yhteisnäyttelyitä ja taideprojekteja (esim. ITU–IN SITU 2020). Vuosien 2014–16 suuri projekti oli puupolttoisen uunin ja katoksen rakentaminen talkootöinä Turun Koroisille. Puupoltto on monivaiheinen ja vaatii kolme päivää. Polton tulosten lisäksi kiltalaisille on tärkeää yhdessä tekeminen ja toisten kiltalaisten tapaaminen. Uuni on aktiivisesti käytössä ja katoksen alla voi tehdä muitakin erikoispolttoja, esim. rakupolttoja.  Tervetuloa seuraamaan polttoja Koroisille!

 

Kilta tekee poikkitieteellistä yhteistyötä Åbo Akademin epäorgaanisen kemian laitoksen kanssa lasitteiden ja puupolttoisen keramiikan tutkimuksen ja koulutuksen parissa. Yhteistyö alkoi 2017 ja syksyllä 2022 pidettiin ensimmäinen kurssi avoimen yliopiston puolella.

Kilta järjesti yhteisnäyttelyn TunneSavi- Själens Lera Brinkkalan Galleriassa Turussa 2.6.–20.8.2023.

Lisää tietoa klikkaamalla

Puu-uunimme

Yhteistyö Åbo Academin kanssa

ITU-IN SITU - taideprojekti

 

TunneSavi-Själens Lera- näyttelymme

 

Åbolands Keramikers Gille r.f.

 

Åbolands keramikers gille r.f. är en förening, som grundades år 2005 för att samla yrkeskeramikerna i området. Medlemskriteriet är examen i keramik eller arbete inom branschen. Föreningens målsättning är att föra fram medlemmarnas yrkesskicklighet och kunnande samt öka samarbetet keramiker emellan.  För närvarande har föreningen 28 medlemmar från hela Egentliga Finland, både nyligen utexaminerade och personer som har haft en karriär i decennier. Gillet arrangerar regelbundet varierande utbildningar och händelser för sina medlemmar.

 

Exempelvis keramik- och glasprodukters marknad på Åbo Vähätori under åren 2011-14, samt ITU–IN SITU 2020. Under åren 2014-16 genomfördes ett stort projekt; med hjälp av frivilligt arbete byggdes en vedeldad ugn med tak i Korois. En vedeldad keramik ugn kräver mycket arbete under 3 dagar, men den blir också en viktig samlingspunkt för medlemmarna och andra intresserade. Ugnen används flitigt, och i samma utrymmen kan man också utföra andra specialbränningar t. ex. Raku. Välkommen att följa bränningar i Korois!!

 

Gillet samarbetar också tvärvetenskapligt med institution för oorganisk kemi vid Åbo Akademi för att undersöka och undervisa om keramiska glasyrer och vedeldning. Samarbetet påbörjades 2017 och hösten 2022 övergick kursen till den öppna universitetssidan. Nästa kurs är på hösten 2023.

Gillet höll en gemensam utställning TunneSavi- Själens Lera i Brinkkala Galleri i Åbo 2.6.-20.8.2023.

 

Mer info (klicka på länken)

Vedeldad ugn

ITU-IN SITU

Samarbete med Åbo Academi Öppna Universitet

TunneSavi-Själens Lera

Video kiltalaisten työskentelystä

bottom of page