top of page

ITU - IN- SITU

Raine Lasanderin tekemä Timelapse-video ITU-IN SITUn valmistumisesta

Raine Lasanderin tekemä dokumentti ITU-IN SITUn valmistumisesta

Turunmaan keraamikkojen kilta ry toteutti ITU – IN SITU tapahtuman Elävän Kulttuurin Koroinen ry: n pihapiirissä 14.8.–30.8.2020.

 

Tapahtuman aikana savesta muotoiltiin kuvanveistäjä Miika Karttusen suunnittelema ITU-veistos. Veistos, jonka pohjana toimi tulenkestävistä tiilistä valmistettu tulipesä, koostuu dreijatuista ja käsinrakennetuista lieriöistä. Työryhmään kuului Karttusen lisäksi keraamikot Jonna Oksanen ja Cornelius Colliander. Kymmenen päivää kestäneen rakentamisen jälkeen veistos kuivatettiin ja poltettiin keramiikaksi teoksen ympärille rakennetulla kaoliinivillauunilla.

 

Suurten saviveistosten teko ja polttaminen paikan päällä (in situ) keramiikaksi on Suomessa harvinaista. Tapahtuma oli yhteisöllinen ja yleisöystävällinen: ohikulkija saattoi päivittäisellä ulkoilullaan kokea teoksen rakentumisen alusta loppuun. Loppuhuipennuksena oli erittäin näyttävä polttotapahtuma.

 

Työryhmä tarvitsi teoksen valmistusvaiheisiin paljon apukäsiä. Turunmaan keraamikkojen killan jäsenten lisäksi teosta oli tekemässä opiskelijoita mm. Kaarinan kansalaisopiston kuvanveistoryhmästä, Rasekon savirakentajakoulutuksesta, Osuuskunta Turun Tuulenpesästä ja Raisio-opiston keramiikkaryhmästä. Tärkeän panoksen antoivat myös asiasta kiinnostuneet yksittäiset vapaaehtoiset.

 

Svenska Kulturfonden ja Föreningen Konstsamfundet myönsivät apurahat teoksen ja tapahtuman toteutukseen.

ITU on nähtävissä ja koettavissa tekopaikallaan Koroisilla (Koroistentie 2, 20380 Turku).

                          

 

 

14.8–30.8.2020 genomförde Åbolands Keramikers Gille r.f. ITU – IN SITU projektet på  Elävän Kulttuurin Koroinen r.f.:s gårdsplan.

 

ITU-skulpturen, formgiven av skulptör Miika Karttunen, formades i lera av projektets deltagare. Skulpturen, vars grund består av eldfasta tegel, byggdes upp av handformade och drejade cylindrar. Arbetsgruppen bestod förutom Miika Karttunen av keramikerna Jonna Oksanen och Cornelius Colliander. Utformningen tog tio dagar varefter skulpturen torkades, lindades i kaolinull brändes till keramik.

 

Stora lerskulpturer som tillverkas och bränns på plats (in situ) till keramik är sällsynt i Finland. Händelsen stödde gemenskapskänslan och var publikvänlig: förbipasserande kunde under sin dagliga promenad uppleva hur skulpturen tillverkades från början till slut. Projektet kulminerades till ett mycket spektakulärt brännings evenemang.

 

Arbetsgruppen behövde mycket hjälp för att färdigställa skulpturen. För utom medlemmar vid Gillet för Åbolands Keramiker r.f. deltog i arbetet studeranden från St.Karins medborgarinstitutets skulpturgrupp, Rasekos lerbyggnadsutbildning, Osuuskunta Turun Tuulenpesä och Raisio-opistos keramikgrupp. En viktig abetsinsats utfördes även av intresserade enskilda frivilliga.

 

Svenska Kulturfond och Föreningen Konstsamfundet beviljade stöd för förverkligande av skulpturen och händelsen.

ITU kan ses och upplevas på sin byggplats i Korois (Koroisvägen 2, 20380 Åbo).

The Ceramic Guild of Southwest Finland organised the "ITU - IN SITU" – project in the yard of Living Culture Koroinen ry from 14.8. to 30.8.2020.

The sculptor Miika Karttunen designed an ITU sculpture, consisting of hand-built and hand-turned cylinders, which was moulded from clay on top of a fire pit made of refractory bricks. In addition to Karttunen, the team included ceramicists Jonna Oksanen and Cornelius Colliander. After ten days of moulding, the sculpture was dried and fired into ceramics in a kaolin kiln built around the work. 

The making and firing of large clay sculptures into ceramics in situ is rare in Finland.

The event was communal and public-friendly: passers-by could experience the construction of the work from start to finish, culminating in a spectacular firing event. The team needed many helping hands for the stages of making the work. In addition to the members of the the Ceramic Guild of Southwest Finland, students from the sculpture group of the Kaarina Community College, Raseko's clay builder training, Osuuskunta Turun Tuulenpesä and the ceramics group of the Raisio Opisto, among others, were involved in the work. Individual volunteers with an interest in the subject also made an important contribution.

 

Svenska Kulturfonden and Föreningen Konstsamfundet provided grants for the project, thank you.

 

ITU can be seen and experienced at its place of creation in Koroinen (Koroistentie 2, 20380 Turku).

bottom of page